Log4net – Configuration log4net Nâng Cao (các filter nâng cao)

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số kỹ thuật với log4net, 3 kỹ thuật chúng ta cần nắm sau bài này là “Làm sao để tạo các file log riêng cho từng namspace”, “Làm sao để các file log tự động được ghi vào thư mục có tên tương ứng với ngày hiện […]

Log4net trong C# Và Tầm Quan Trọng Của Việc Tạo Log – Nhật Ký Làm Việc

LOG4NET là một thư viện mã nguồn mở cho phép chúng ta tạo ra một hoặc nhiều tập tin log, kiểu log cũng như nội dung log một cách linh hoạt và thuận tiện. Ngoài ra, Log4net còn có thể thay đổi trạng thái log lúc ứng dụng đang chạy mà không cần ngừng chương trình. Bên cạnh […]

Common.Logging là gì – API chuẩn cho logging

Common.Logging ra đời như một bộ API chuẩn cho logging và với những nền tảng hay framework khác nhau nó cũng có những biến thể nhất định như log4net và log4j. Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ về common logging và cách dùng cũng như giá trị của nó.

Xây Dựng Window Service Đơn Giản Hơn Với Topshelf

Topshelf là một framework hỗ trợ xây dựng các windows service trên nền .NET một cách nhanh chóng. Topshelf cho phép các nhà phát triển tạo ra một ứng dụng console đơn giản mà có thể được cài đặt như một windows service. Dễ dàng hơn cho debug. Why would I want to use Topshelf? Topshelf is a Windows service framework for […]

WPF – Chia Sẽ Mã Nguồn Ứng Dụng Chat

Hôm nay, mình xin chia sẽ với các bạn mã nguồn tương đối cơ bản của một ứng dụng chat. Ứng dụng được thiết kế dựa trên trên ngôn ngữ Material Design của Google. Phần MVVM farmework là Caliburn.Micro và một số libraries free khác. Ứng dụng hoàn thiện cơ bản về bộ khung giao […]