IL và MSIL là gì?

IL là gì và MSIL là gì? Ngôn ngữ trung gian của .NET là gì? Tổ chức ECMA đã phê duyệt một tiêu chuẩn về ngôn ngữ lập trình trung gian cho .NET framework gọi là Common Intermediate Language (CIL). Chuẩn này cũng được biết đến với tên gọi Microsoft intermediate language (MSIL).

IL là gì?

MSIL là gì?

 

Tiếp tục đọc

Advertisements

Common.Logging là gì – API chuẩn cho logging

Common.Logging ra đời như một bộ API chuẩn cho logging và với những nền tảng hay framework khác nhau nó cũng có những biến thể nhất định như log4net và log4j. Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ về common logging và cách dùng cũng như giá trị của nó.

Common logging là gì/

Common logging là gì?

Tiếp tục đọc

[PowerShell] Xóa folder bằng PowerShell script

Làm thế nào để xóa một folder bằng PowerShell script. Trong một số trường hợp chúng ta sẽ cần xóa folder bằng script của PowerShell nhưng vấn đề sẽ không đơn giản như vậy nếu chúng ta run PS script trong môi trường workstation(remote). Tôi đã gặp một vấn đề hiếm gặp khi cố xóa một folder chứa nhiều tập tin và folder con và sau đây là script tôi dùng để giải quyết vấn đề của mình.

powershell-tuanpham-phamtuan

Tiếp tục đọc

[CSharp] Discovery Service Trong WCF

Khi bạn thiết kế một hệ thống với nhiều dịch vụ và những dịch vụ ấy có sự tương tác với nhau, bạn sẽ thiết kế như thế nào trên hạ tầng của WCF? Đối với một hệ thống nhỏ một hoặc hai dịch vụ là đủ cung ứng cho hàng triệu lượt truy cập thì vấn đề không quá phức tạp nhưng với hệ thống lớn hơn 10 hay lớn đến mức ta không dự đoán được số dịch vụ tương tác với nhau là bao nhiêu trong tương lai thì vấn đề nghiêm trọng hơn. Hãy tiếp tục tìm hiểu vấn đề này.

tuanpham wcf discovey

Tiếp tục đọc

CSharp Duplex Services – Tạo Service CallBack Trong WCF

CallBack là thuật ngữ được dùng nhiều với ý nghĩa như chính cách gọi của nó đó là callback. Ví dụ đơn giản như việc bạn nhờ bạn của mình làm việc gì đó trong khi bạn cũng đang làm việc của bạn(nghĩa là bạn không rảnh đến mức ngồi đợi bạn của mình làm xong việc). Nhưng bạn cần phải biết khi nào bạn của bạn làm xong việc để bạn còn sắp xếp việc khác(không thể biết vì bạn còn đang làm việc của mình, cũng không thể định thời hỏi người đó xong chưa). Callback nằm ở chỗ là làm sao bạn của bạn báo cho bạn biết khi họ làm xong việc của họ. Hôm nay ta sẽ giải bài toán tương tự nhưng trong WCF.

Tiếp tục đọc

CSharp Word Wrap – Cắt Chuỗi Thành Nhiều Dòng Với Số Ký Tự Quy Định

Cắt chuỗi thành nhiều dòng với số ký tự quy định và không cắt đôi một từ có nghĩa. Code sưu tầm và đã kiểm chứng tính đúng đắn.

Tiếp tục đọc

C# – Cách Lấy Tên Method Đã Gọi Method Hiện Tại

To get name of calling method use method StackTrace.Get­Frame. Create new instance of StackTrace and call method GetFrame(1). The parameter is index of method call in call stack. Index of the first (the nearest) method call is „1“, so it returns a StackFrame of the calling method (method which directly called the current method). To get the method name use StackFrame.Get­Method (to get MethodBase) and then just get value of Name property.

Tiếp tục đọc