How to merge assemblies into WPF application

Làm sao gôm các dll vào ứng dụng WPF? Chúng ta có thể dùng ILMerge để gôm các dll vào với nhau hay các dll gôm vào file exe nhưng nếu file exe đó là một WPF application thì sau khi merge, ứng dụng sẽ không chạy được.

Tiếp tục đọc

[WPF] Tạo TextBox Auto Complete

Chắc chắn chúng ta đã sử dụng nhiều control với tính năng auto complete như combobox. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách tạo ra một TextBox có tính năng auto-complete.

Autocomplete wpf tuanpham

Tiếp tục đọc

WPF – Cách Tạo Form Chờ Trong WPF(Loading Splash Screen)

Loading Splash Screen – là một từ khóa để chúng ta có thể tìm kiếm mọi vấn đề thuộc về cái mà chúng ta hay gọi là màn hình đợi hay màn hình chờ hay màn hình loading gì đó. Form mà chúng ta sẽ thấy ở các ứng dụng mà quá trình Init data khá lâu ví dụ Photoshop hay Visual Studio vậy, có một form nhỏ nhỏ hiển thiện thông tin tóm tắt quá trình load dữ liệu để khởi động chương trình. Để làm form đó như thế nào đó là một câu hỏi tôi nhận được và sẽ gợi ý cho các bạn trong bài viết này.

Loadingform Loading Splash Screen load data form tuanpham

Tiếp tục đọc

Retrieving the COM class factory for component with CLSID * failed due to the following error

Issue: Bạn đã deploy thành công ứng dụng của mình lên ISS và Open nó trên WebBrower thành công, nhưng khi bạn bắc đầu executing một số function thì gặp lổi như tiêu đề. Bạn cần luu ý cách giải quyết sau dây.

Retrieving the COM class factory for component with CLSID {F2D4F4E5-EEA1-46FF-A83B-A270C92DAE4B} failed due to the following error: 80040154 Class not registered (Exception from HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG))

Tiếp tục đọc

WPF – Cách Custom Grid-Panel Thành Thanh SlideBar

Khi dùng một số ứng dụng  trên mobile hay trên nền Web chúng ta hay thấy một số hiệu ứng chuyển trang  hay mở menu như kiểu thanh  SlideBar của Win 8. Vậy làm thế nào tạo được thanh SlideBar như thế này trên ứng dụng WPF, rất đơn giản như sau.

Custom GridPanel SlideBar

Tiếp tục đọc

WPF – Attached Behaviors Hữu Ích Thao Tác Với ContextMenu

Tôi xin giới thiệu với các bạn một Attached Behaviors giúp thao tác với ContextMenu. Cụ thể Behaviors cho phép khi ta Click vào một Button thì ContextMenu của Button này sẽ được Open – cách thông thường thì chúng ta phải Right-Click vào Button thì ContextMenu mới được Open. Chúng ta thường thấy nó được ứng dụng nhiều trong các ứng dụng Mobile hay Web.

Attached Behaviors ContextMenu

Tiếp tục đọc

WPF Training – Cách Tạo Jump Lists Cho Ứng Dụng WPF

Kể từ Windows 7, windows cung cấp một tính năng mới trên thanh tác vụ cho các ứng dụng được gọi là Jumplists. Chúng xuất hiện khi bạn nhấn chuột phải vào biểu tượng của ứng dụng trên thanh taskbar. Theo mặc định bạn sẽ thấy một danh sách các file vừa mở ra và hai mục để khởi động và tách các ứng dụng. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm điều này.

jumplist wpf tuanphamdg

Tiếp tục đọc