WPF – Chia Sẻ Source-Code Nho Nhỏ Về Animation Trong WPF

Như mình đã đề cập ở bài trước về hoạt họa trong WPF, hôm nay mình xin chia sẽ một demo nhỏ về animation trong WPF. Nội dung không gói gọn về các chuyển động của control  trong các style/template, hôm nay với demo này, hy vọng các bạn sẽ hiểu hơn về ứng dụng của Animation trong WPF để tạo ra các ứng dụng trực quan và gần gũi với user hơn.

Tiếp tục đọc

WPF – Chia Sẽ Mã Nguồn Ứng Dụng Chat

Hôm nay, mình xin chia sẽ với các bạn mã nguồn tương đối cơ bản của một ứng dụng chat. Ứng dụng được thiết kế dựa trên trên ngôn ngữ Material Design của Google. Phần MVVM farmework là Caliburn.Micro và một số libraries free khác. Ứng dụng hoàn thiện cơ bản về bộ khung giao diện, phần giao thức chat chưa được định hình. Các bạn quan tâm có thể nghiên cứu và phát triển tùy ý.

tuanphamdg wpf chat main

 

Tiếp tục đọc

WPF – Chia Sẽ Source-Code Ứng Dụng Đọc Windows Registry

Mời mọi người xem qua mã nguồn ứng dụng đọc lên tất cả các ứng dụng đã được cài vào máy tính, tương tự như trong Control-Panel. Điểm quan trọng là các bạn có thể tham khảo về cách design và implement ứng dụng theo mô hình MVVM đơn giản. Ứng dụng với chức năng nhỏ nhưng sử dụng nhiều framework/libraries nguồn mở – nền tảng để ai muốn nâng cấp với mục đích khác.

Read Registry WPF MVVM

Tiếp tục đọc

[Hỏi Đáp] 0001 – Thao Tác Với Control Real-Time (Thêm, Xóa)

[C# – WPF] – Hỏi
Mình muốn tạo 1 cái stack panel. phía trên nó có 1 cái nút Add và 1 text box. Khi mình nhập text xong nhấn nút đó thì nó sẽ tạo ra 1 cái check box với nội dung là phía trên cái text. Tuy nhiên khi mình đánh vào cái check box đó thì mình muốn hủy luôn cái check box. Vậy thì mình dùng kỹ thuật như thế nào để có thể thao tác với cái checkbox đó trong runtime. Kiểu như hủy luôn đối tượng đó.

 hoi dap 1 Pham Tuan

Tiếp tục đọc

SourceCode – DataBinding và ValueConverter

code sourcecode example
Trang hướng dẫn chi tiết: here Liên kết download mã nguồn: here

SourceCode – DataBinding và UpdateSourceTrigger

code sourcecode example
Trang hướng dẫn chi tiết: here Liên kết download mã nguồn: here

SourceCode – DataBinding

code sourcecode example
Trang hướng dẫn chi tiết: here Liên kết download mã nguồn: here