Common.Logging là gì – API chuẩn cho logging

Common.Logging ra đời như một bộ API chuẩn cho logging và với những nền tảng hay framework khác nhau nó cũng có những biến thể nhất định như log4net và log4j. Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ về common logging và cách dùng cũng như giá trị của nó.

Common logging là gì/

Common logging là gì?

Tiếp tục đọc

Advertisements

[PowerShell] Xóa folder bằng PowerShell script

Làm thế nào để xóa một folder bằng PowerShell script. Trong một số trường hợp chúng ta sẽ cần xóa folder bằng script của PowerShell nhưng vấn đề sẽ không đơn giản như vậy nếu chúng ta run PS script trong môi trường workstation(remote). Tôi đã gặp một vấn đề hiếm gặp khi cố xóa một folder chứa nhiều tập tin và folder con và sau đây là script tôi dùng để giải quyết vấn đề của mình.

powershell-tuanpham-phamtuan

Tiếp tục đọc

Xây Dựng Window Service Đơn Giản Hơn Với Topshelf

Topshelf là một framework hỗ trợ xây dựng các windows service trên nền .NET một cách nhanh chóng. Topshelf cho phép các nhà phát triển tạo ra một ứng dụng console đơn giản mà có thể được cài đặt như một windows service. Dễ dàng hơn cho debug.

topshelf-tuanpham-phamtuan

Why would I want to use Topshelf?

Topshelf is a Windows service framework for the .NET platform. Topshelf makes it easy to create a Windows service, test the service, debug the service, and ultimately install it into the Windows Service Control Manager (SCM). Topshelf does this by allowing developers to focus on service logic instead of the details of interacting with the built-in service support in the .NET framework. Developers don’t need to understand the complex details of service classes, perform installation via InstallUtil, or learn how to attach the debugger to services for troubleshooting issues.

Tiếp tục đọc

Psexec – Start Một Process Từ Xa Bằng Psexec

Làm thế nào để start một ứng dụng trên một PC khác? Thông thường để có thể start một process trên một máy tính khác chúng ta phải remote desktop vào máy tính đó và start chúng bằng nhiều cách. Vậy làm thế nào chúng ta start một process chúng ta muốn chỉ thông qua cmd của máy tính hiện tại.

psexe-tuanpham-dragonbot-it-phamtuan

Tiếp tục đọc

[WPF] Tạo TextBox Auto Complete

Chắc chắn chúng ta đã sử dụng nhiều control với tính năng auto complete như combobox. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách tạo ra một TextBox có tính năng auto-complete.

Autocomplete wpf tuanpham

Tiếp tục đọc

[CSharp] Discovery Service Trong WCF

Khi bạn thiết kế một hệ thống với nhiều dịch vụ và những dịch vụ ấy có sự tương tác với nhau, bạn sẽ thiết kế như thế nào trên hạ tầng của WCF? Đối với một hệ thống nhỏ một hoặc hai dịch vụ là đủ cung ứng cho hàng triệu lượt truy cập thì vấn đề không quá phức tạp nhưng với hệ thống lớn hơn 10 hay lớn đến mức ta không dự đoán được số dịch vụ tương tác với nhau là bao nhiêu trong tương lai thì vấn đề nghiêm trọng hơn. Hãy tiếp tục tìm hiểu vấn đề này.

tuanpham wcf discovey

Tiếp tục đọc

WPF – Cách Tạo Form Chờ Trong WPF(Loading Splash Screen)

Loading Splash Screen – là một từ khóa để chúng ta có thể tìm kiếm mọi vấn đề thuộc về cái mà chúng ta hay gọi là màn hình đợi hay màn hình chờ hay màn hình loading gì đó. Form mà chúng ta sẽ thấy ở các ứng dụng mà quá trình Init data khá lâu ví dụ Photoshop hay Visual Studio vậy, có một form nhỏ nhỏ hiển thiện thông tin tóm tắt quá trình load dữ liệu để khởi động chương trình. Để làm form đó như thế nào đó là một câu hỏi tôi nhận được và sẽ gợi ý cho các bạn trong bài viết này.

Loadingform Loading Splash Screen load data form tuanpham

Tiếp tục đọc