WPF – Attached Behaviors Hữu Ích Thao Tác Với ContextMenu

Tôi xin giới thiệu với các bạn một Attached Behaviors giúp thao tác với ContextMenu. Cụ thể Behaviors cho phép khi ta Click vào một Button thì ContextMenu của Button này sẽ được Open – cách thông thường thì chúng ta phải Right-Click vào Button thì ContextMenu mới được Open. Chúng ta thường thấy nó được ứng dụng nhiều trong các ứng dụng Mobile hay Web.

Attached Behaviors ContextMenu

Tiếp tục đọc

WPF – Tìm Hiểu Về Attached Behaviors Trong WPF

Trong bài viết trước tôi có giới thiệu về Extension Methods trong nguôn ngữ lập trình C#; hôm nay tôi sẽ nói về một vấn đề có ý nghĩa tương tự nhưng lại chuyên biệt cho ứng dụng WPF. Ngoài ra các bạn cũng có thể thấy rằng trong WPF chúng ta có thể Attach khá nhiều thứ ví dụ như Property, đó là điểm mạnh của WPF mà Winform muốn làm được cũng khó.

http://www.codeproject.com/Articles/422537/Patterns-in-Attached-Behaviours

tuanpham wpf

Tiếp tục đọc