C# – Cách Login Vào Một Máy Trong Mạng Nội Bộ Bằng Code C#

How To Connect to Shared Folders Over the Network

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách để Login vào một folder được share trong mạng nội bộ bằng C#. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều có thể truy cập và thao tác với Data trong một shared folder trên các máy cùng mạng bằng việc login khi có yêu cầu bằng Dialog; nhưng với một ứng dụng đang chạy mà cần tương tác với folder đó thì sao? mời các bạn đọc tiếp…

connecting to shared folder c#

Tiếp tục đọc

Giới Thiệu Về Design Pattern và Example Source

Design Pattern là một kỹ thuật trong lập trình hướng đối tượng, nó khá quan trọng và mọi lập trình viên muốn giỏi đều phải biết. Được sử dụng thường xuyên trong các ngôn ngữ OOP. Nó sẽ cung cấp cho bạn các “mẫu thiết kế”, giải pháp để giải quyết các vấn đề chung, thường gặp trong lập trình. Các vấn đề mà bạn gặp phải có thể bạn sẽ tự nghĩ ra cách giải quyết nhưng có thể nó chưa phải là tối ưu. Design Pattern giúp bạn giải quyết vấn đề một cách tối ưu nhất, cung cấp cho bạn các giải pháp trong lập trình OOP.

Tiếp tục đọc

Log4net trong C# Và Tầm Quan Trọng Của Việc Tạo Log – Nhật Ký Làm Việc

LOG4NET là một thư viện mã nguồn mở cho phép chúng ta tạo ra một hoặc nhiều tập tin log, kiểu log cũng như nội dung log một cách linh hoạt và thuận tiện. Ngoài ra, Log4net còn có thể thay đổi trạng thái log lúc ứng dụng đang chạy mà không cần ngừng chương trình. Bên cạnh đó, khi sử dụng log4net sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến performance của ứng dụng và điều quan trọng của một thư viện nguồn mở đó là chúng ta có thể tùy ý phát triển theo nhu cầu của cá nhân hoặc tập thể miễn là phù hợp giấy phép mã nguồn mở.

Tiếp tục đọc

WPF – Các Vấn Đề Về Multi-Thread Trong WPF (Đa Luồng)

WPF – Các Vấn Đề Về Multi-Thread Trong WPF (Đa Luồng)

Đa số các chip xử lý (CPU) hiện còn đang hoạt động mà chúng ta biết đến đều có trên hai nhân(lõi) và tính năng ảo hóa – điều này làm cho các máy tính có được tốc độ xử lý nhanh hơn và khả năng đa nhiệm tốt hơn. Chính vì vậy để tận dụng hết khả năng của CPU chúng ta cần xử lý đồng thời trên nhiều lõi CPU cho nhiều bài toán khác nhau để tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu xuất. Trong vấn đề trên và trong lập trình ứng dụng .NET nói riêng chúng ta có thuật ngữ Thread (luồng xử lý/tiểu trình), chúng ta sẽ tìm hiểu về nó trong bài viết này.

Tiếp tục đọc

Parallel Class Trong C# và Vấn Đề Xử lý Song Song

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ chế xử lý song song trong C# với Parallel Class. Nhiều máy tính cá nhân và máy trạm có hai hoặc bốn lõi (CPU) cho phép nhiều luồng xử lý (Thread) được thực hiện đồng thời. Máy tính trong tương lai gần dự kiến ​​sẽ  còn có nhiều hơn số lỗi hiện tại. Để tận dụng lợi thế của phần cứng của ngày hôm nay và ngày mai, bạn có thể phân phối công việc trên nhiều luồng xử lý trên nhiều lõi. Visual Studio 2010 và .NET Framework 4 hỗ trợ tăng cường cho lập trình song song bằng cách cung cấp một runtime mới, các loại thư viện lớp mới, và các công cụ chẩn đoán mới. Những tính năng đơn giản hóa phát triển song song để bạn có thể viết hiệu quả, khả năng mở rộng và đa dạng tiến trình song song.

Tiếp tục đọc

Indexer trong C# – Kỹ Thuật Duyệt Qua Phần Tử Trong Một Đối Tượng (myClass[i])

Ở bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn một kỹ thuật để duyệt một Object theo kiểu duyệt Aray hay List. Chúng ta đã quá quen với việc duyệt một List theo kiểu thế này ‘ var result = myList[0].Value; ‘ vậy có bao giờ các bạn đặc vấn đề rằng sẽ duyệt các phần tử được chứa trong một đối tượng của mình theo kiểu trên, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu.

Tiếp tục đọc

SourceCode – DataBinding

code sourcecode example
Trang hướng dẫn chi tiết: here Liên kết download mã nguồn: here
WPF – Cơ Bản về Data Binding

WPF – Cơ Bản về Data Binding

Data Binding là kĩ thuật dùng để tạo gắn kết giữa phần giao diện (UI) và dữ liệu thông qua phần business logic hoặc giữa các đối tượng UI với nhau. Nhờ Data Binding, UI có thể tự động cập nhật lại để hiển thị các thay đổi trong dữ liệu mà không cần sự can thiệp từ code behind.Ngoài ra, Data Binding trong WPF còn hỗ trợ các chiều khác nhau, nghĩa là các thay đổi có thể cập nhật từ UI vào dữ liệu hay ngược lại.

Tiếp tục đọc

WPF – Các Thành Phần Của WPF

1. Các thành phần của WPF

Giống như các thành phần khác của .NET Framework, WPF tổ chức các chức năng theo một nhóm namespace cùng trực thuộc namespace System.Windows. Bất kể chức năng nào được sử dụng, cấu trúc cơ bản của mọi ứng dụng WPF đều gần như nhau. Là ứng dụng Windows độc lập hay là một XBAP, một ứng dụng WPF điển hình bao giờ cũng gồm một tập các trang XAML và phần code tương ứng được viết bằng C# hoặc Visual Basic, còn gọi là các file code-behind. Tất cả các ứng dụng đều kế thừa từ lớp chuẩn Application của WPF. Lớp này cung cấp những dịch vụ chung cho mọi ứng dụng, chẳng hạn như các biến lưu trữ trạng thái của ứng dụng, các phương thức chuẩn để kích hoạt hay kết thúc ứng dụng.

Tiếp tục đọc

WPF – Tổng quan về Windows Presentation Foundation

1. WPF là gì?

WPF, viết tắt của Windows Presentation Foundation, là hệ thống API mới hỗ trợ việc xây dựng giao diện đồ hoạ trên nền Windows. Được xem như thế hệ kế tiếp của WinForms, WPF tăng cường khả năng lập trình giao diện của lập trình viên bằng cách cung cấp các API cho phép tận dụng những lợi thế về đa phương tiện hiện đại. Là một bộ phận của .NET Framework 3.0, WPF sẵn có trong Windows Vista và Windows Server 2008. Đồng thời, WPF cũng có thể hoạt động trên nền Windows XP Service Pack 2 hoặc mới hơn, và cả Windows Server 2003. Tiếp tục đọc