WPF vs Caliburn – Bắt Đầu HelloWorld Project Cùng Caliburn.Micro

Sau hai bài giới thiệu về Caliburn.Micro framework, hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm một dự án nhỏ – HelloWorld.

Tiếp tục đọc

WPF vs Caliburn- Tìm Hiểu Về Caliburn.Micro Framework Phần II

Như ở bài trước tôi đã giới thiệu về caliburn.mocro, bài tiếp theo này tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cách tạo một project WPF hợp chuẩn mô hình MVVM(*) dùng Caliburn framework. Bài này cho ta cái nhìn cơ bản về cấu trúc một Project WPF-Caliburn…

Tiếp tục đọc