WPF – Các Vấn Đề Về Multi-Thread Trong WPF (Đa Luồng)

WPF – Các Vấn Đề Về Multi-Thread Trong WPF (Đa Luồng)

Đa số các chip xử lý (CPU) hiện còn đang hoạt động mà chúng ta biết đến đều có trên hai nhân(lõi) và tính năng ảo hóa – điều này làm cho các máy tính có được tốc độ xử lý nhanh hơn và khả năng đa nhiệm tốt hơn. Chính vì vậy để tận dụng hết khả năng của CPU chúng ta cần xử lý đồng thời trên nhiều lõi CPU cho nhiều bài toán khác nhau để tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu xuất. Trong vấn đề trên và trong lập trình ứng dụng .NET nói riêng chúng ta có thuật ngữ Thread (luồng xử lý/tiểu trình), chúng ta sẽ tìm hiểu về nó trong bài viết này.

Tiếp tục đọc