WPF – Tìm Hiểu Về Trigger Trong WPF, Một Vấn Đề Quan Trọng

Một khía cạnh hết sức quan trọng trong WPF đó là Trigger – Trigger giúp nắm bắt được mọi thay đổi trong một hệ thống GUI của WPF. Nhờ có Trigger một chương trình WPF sẽ trở nên gần gủi và thân thiện với người dùng hơn, trigger sẽ được kích hoạt cho mọi sự thay đổi trong trạng thái của từng Control/Element qua đó chúng ta sẽ chọn cách ứng xử phù hợp. Trigger thường được dùng trong StyleTemplate.

Tiếp tục đọc