WPF Library – Vẽ Biểu Đồ Trong Ứng Dụng WPF(WPF Chart)

Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ thư viện hỗ trợ vẽ đồ thị(Chart) trong WPF. Bộ thư viện tôi muốn đề cập đến đó là Modern UI (Metro) – bộ thư viện này hỗ trợ cho Windows 8/ WPF/Silverlight với nhiều kiểu tùy chọn cho Đồ thị.


WPF chart tuanpham 1

Tiếp tục đọc

Modern UI For WPF Thiết Kế Giao diện Modern Win8 Với Thư Viện Nguồn Mở

Ở phần trước tôi đã giới thiệu sơ qua cách hình thành một Modern UI căng bản cho ứng dụng WPF, bài tiếp theo này tôi sẽ hướng dẫn chi tiết để chúng ta có một GUI đẹp mắt và chuyên nghiệp hơn. Đồng thời tôt cũng nói về cách thêm mới và dùng Extensions trong bộ công cụ Visual Studio(VS).

wpf tuanphamdg

Tiếp tục đọc