Mono.Cecil là gì – Cách đọc thông tin dll tốt nhất

Mono.Cecil là gì? Cecil là một thư viện nguồn mở được viết bởi Jb Evain. Với Cecil bạn có thể đọc thông tin của bất kỳ một dll miễn là nó được viết trên nền tảng .NET hơn thế bạn còn có thể dễ dàng thay đổi thông tin, thêm, sửa nội dung dll và lưu thành một dll khác. Đặc biệt performance rất tốt.
.

Tiếp tục đọc