C# – Khi Nào Nên Dùng Lớp Parallel

Sau bài “Parallel Class Trong C# và Vấn Đề Xử lý Song Song” tôi nhận được khá nhiều câu hỏi về vấn đề này, ví dụ như chúng ta có nên dùng hoàn toàn Parallel.* thay cho cách truyền thống để được lợi về thời gian cũng như đỡ tốn công đồng bộ Data khi dùng Multi Thread. Hôm nay tôi sẽ nói về vấn đề này

Tiếp tục đọc

WPF – Các Vấn Đề Về Multi-Thread Trong WPF (Đa Luồng)

WPF – Các Vấn Đề Về Multi-Thread Trong WPF (Đa Luồng)

Đa số các chip xử lý (CPU) hiện còn đang hoạt động mà chúng ta biết đến đều có trên hai nhân(lõi) và tính năng ảo hóa – điều này làm cho các máy tính có được tốc độ xử lý nhanh hơn và khả năng đa nhiệm tốt hơn. Chính vì vậy để tận dụng hết khả năng của CPU chúng ta cần xử lý đồng thời trên nhiều lõi CPU cho nhiều bài toán khác nhau để tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu xuất. Trong vấn đề trên và trong lập trình ứng dụng .NET nói riêng chúng ta có thuật ngữ Thread (luồng xử lý/tiểu trình), chúng ta sẽ tìm hiểu về nó trong bài viết này.

Tiếp tục đọc

Parallel Class Trong C# và Vấn Đề Xử lý Song Song

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ chế xử lý song song trong C# với Parallel Class. Nhiều máy tính cá nhân và máy trạm có hai hoặc bốn lõi (CPU) cho phép nhiều luồng xử lý (Thread) được thực hiện đồng thời. Máy tính trong tương lai gần dự kiến ​​sẽ  còn có nhiều hơn số lỗi hiện tại. Để tận dụng lợi thế của phần cứng của ngày hôm nay và ngày mai, bạn có thể phân phối công việc trên nhiều luồng xử lý trên nhiều lõi. Visual Studio 2010 và .NET Framework 4 hỗ trợ tăng cường cho lập trình song song bằng cách cung cấp một runtime mới, các loại thư viện lớp mới, và các công cụ chẩn đoán mới. Những tính năng đơn giản hóa phát triển song song để bạn có thể viết hiệu quả, khả năng mở rộng và đa dạng tiến trình song song.

Tiếp tục đọc