C# – Khi Nào Nên Dùng Lớp Parallel

Sau bài “Parallel Class Trong C# và Vấn Đề Xử lý Song Song” tôi nhận được khá nhiều câu hỏi về vấn đề này, ví dụ như chúng ta có nên dùng hoàn toàn Parallel.* thay cho cách truyền thống để được lợi về thời gian cũng như đỡ tốn công đồng bộ Data khi dùng Multi Thread. Hôm nay tôi sẽ nói về vấn đề này

Tiếp tục đọc

Parallel Class Trong C# và Vấn Đề Xử lý Song Song

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ chế xử lý song song trong C# với Parallel Class. Nhiều máy tính cá nhân và máy trạm có hai hoặc bốn lõi (CPU) cho phép nhiều luồng xử lý (Thread) được thực hiện đồng thời. Máy tính trong tương lai gần dự kiến ​​sẽ  còn có nhiều hơn số lỗi hiện tại. Để tận dụng lợi thế của phần cứng của ngày hôm nay và ngày mai, bạn có thể phân phối công việc trên nhiều luồng xử lý trên nhiều lõi. Visual Studio 2010 và .NET Framework 4 hỗ trợ tăng cường cho lập trình song song bằng cách cung cấp một runtime mới, các loại thư viện lớp mới, và các công cụ chẩn đoán mới. Những tính năng đơn giản hóa phát triển song song để bạn có thể viết hiệu quả, khả năng mở rộng và đa dạng tiến trình song song.

Tiếp tục đọc