Preprocessor Directives trong C#

Tôi xin chia sẽ về Preprocessor Directives trong C#. Đôi khi mọi người sẽ thấy cụm từ #if DEBUG hay #region hay #define. Đó chính là Preprocessor Directives. Khác với Preprocessor Directives trong C, với C# bạn không thể dùng Preprocessor Directives để define macro.

Tiếp tục đọc