WPF – Material Design Shadows in WPF

Tiếp theo phần Material Design trước, tôi gửi đến các bạn một Resource được xem là hiệu ứng cốt lõi trong ngôn ngữ thiết kế của Google.

Tiếp tục đọc

WPF Styles – ToggleButton Switch Phong Cách IOS

Bài này sẽ giới thiệu đến các bạn một style đẹp phong cách IOS cho ToggleButton trong WPF

Tiếp tục đọc

WPF – Tìm Hiểu Về Control Styles Và Templates Trong WPF

Windows Presentation Foundation(WPF) cho phép các nhà phát triển có thể  thay đổi hoàn toàn cái nhìn tổng quan và cách ứng xử của các Control. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng Control-Style và Control-Templates. Điều đó có nghĩa là bạn có một Button nhưng nó không chỉ đơn điệu là một hình chữ nhật mà có thể là một hình ảnh náo đó mà bạn muốn. Ở nội dung này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một Control-Templates cho TextBox.

Tiếp tục đọc