WPF – Làm Sao Để Show Menu Mặc Định Của Hệ Thống Windows Tại Vị Trí Khác

SystemMenuPhysicalCoordinates

Tiêu đề có vẻ khó hình dung – thật sự tôi cũng không biết diễn đạt thế nào; hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một cách để giải quyết vấn đề mà tôi gặp phải và tôi nghĩ cũng nhiều người có cùng thắc mắc như tôi. Vấn đề nảy sinh nhiều khi bạn làm một ứng dụng WPF, bạn muốn làm một Window cho riêng mình, không có phần Border hay Style mặc định của Windows, bạn chọn cách ẩn hết những thứ mặc định đi sau đó thiết kế lại; và một số thứ bạn ẩn nó đi rồi không thể tìm thấy được khi cần thiết. Một trong những thứ mất đi nhưng cần thiết đó là một số SystemMenu, nó chính là phần menu ở góc trái trên, xuất hiện khi bạn nhấn vào logo/icon của window; Vậy làm thế nào hiện nó lại mà vẫn giữ được việc ẩn những thứ không cần thiết.

SystemMenuPhysical tuanphamdg

Tiếp tục đọc

WPF – Sự Khác Nhau Giữa StaticResource với DynamicResource Trong WPF

Về khía cạnh náo đó chúng ta sẽ thấy giữa StaticResource và DynamicResource không có nhiều sự khác biệt và chúng có thể thay thế lẫn nhau mà không có vấn đề gì. Tuy vậy, ở một khía cạnh khác việc dùng chúng không đúng mục đích là hết sức nguy hiểm.

StaticResource và DynamicResource

Tiếp tục đọc