WPF – Tìm Hiểu Về Control Styles Và Templates Trong WPF

Windows Presentation Foundation(WPF) cho phép các nhà phát triển có thể  thay đổi hoàn toàn cái nhìn tổng quan và cách ứng xử của các Control. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng Control-Style và Control-Templates. Điều đó có nghĩa là bạn có một Button nhưng nó không chỉ đơn điệu là một hình chữ nhật mà có thể là một hình ảnh náo đó mà bạn muốn. Ở nội dung này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một Control-Templates cho TextBox.

Tiếp tục đọc