Tìm Hiểu Về Delegate Trong C# và Cách Truyền Dữ Liệu Hai Form

Tìm Hiểu Về Delegate Trong C# và Cách Truyền Dữ Liệu Hai Form

Delegate là một kiến thức căn bản cần nắm vững khi bạn làm việc với C#, .NET. Mặc dù bạn có thể tránh việc sử dụng delegate nhưng cuối cùng bạn vẫn phải công nhận rằng lập trình viên không thể không dùng delegate được. Delegate nói về mặt nào đó nó tương tự như con trỏ hàm trong C++, không khó hiểu cũng như không khó để áp dụng, nếu bạn dành một chút thời gian tìm hiểu.

Tiếp tục đọc