WPF Training – How To Binding RadioButton Group

Để có thể binding được cho một group các RadioButton chúng ta cần một số thủ thuật, giới hạn trong bài này tôi sẽ chia sẽ một kỹ thuật – dùng Converter, Converter tôi đã hướng dẫn ở bài trước, các bạn có thể xem để biết thêm…

Tiếp tục đọc

SourceCode – DataBinding và ValueConverter

code sourcecode example
Trang hướng dẫn chi tiết: here Liên kết download mã nguồn: here
WPF – DataBinding và chuyển đổi kiểu dữ liệu IValueConverter

WPF – DataBinding và chuyển đổi kiểu dữ liệu IValueConverter

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thức để chuyển đổi một kiểu dữ liệu bất kỳ từ sourceValue thành kiểu dữ liệu mà Control hiện tại có thể hiểu. Tình huống chúng ta có thể gặp là làm sao chuyển một kiểu Boolean thành kiểu Visibility để hiện hoặc ẩn Control.

Tiếp tục đọc