CSharp Duplex Services – Tạo Service CallBack Trong WCF

CallBack là thuật ngữ được dùng nhiều với ý nghĩa như chính cách gọi của nó đó là callback. Ví dụ đơn giản như việc bạn nhờ bạn của mình làm việc gì đó trong khi bạn cũng đang làm việc của bạn(nghĩa là bạn không rảnh đến mức ngồi đợi bạn của mình làm xong việc). Nhưng bạn cần phải biết khi nào bạn của bạn làm xong việc để bạn còn sắp xếp việc khác(không thể biết vì bạn còn đang làm việc của mình, cũng không thể định thời hỏi người đó xong chưa). Callback nằm ở chỗ là làm sao bạn của bạn báo cho bạn biết khi họ làm xong việc của họ. Hôm nay ta sẽ giải bài toán tương tự nhưng trong WCF.

Tiếp tục đọc

WCF – Dynamically Generate A WCF Proxy

Để tạo một ứng dụng WCF cở bản các bạn phải làm ít nhất 2 bước, đó là: Tạo Server với ServiceHost và tạo Client với ChannelFactory. Công việc này khá đơn giản vì trong Visual Studio có sẵn công cụ để hỗ trợ chúng ta Host một service lên và tìm nó sau đó tạo  tự tạo Proxy/ChannelFactory. Nghĩa là khi một service đã được chạy trên server rồi thì VS mới discover(tìm ra) được và tạo Proxy/ChannelFactory cho Client(cụ thể là nó tìm và tạo cho chúng ta một file là class/interface của cái services kia để chúng ta add vào Client project mà dùng, tham khảo ở đây).  Tuy nhiên việc làm này khác xa với thực tế vì đôi khi chúng ta develop Client nhưng không hề biết được Service có đang được host lên hay không.  Vì vậy sau đây là một ứng dụng mẫu về WCF Dynamically Generate A WCF Proxy.

Tiếp tục đọc