WPF – Tìm Hiểu Về Control Styles Và Templates Trong WPF

Windows Presentation Foundation(WPF) cho phép các nhà phát triển có thể  thay đổi hoàn toàn cái nhìn tổng quan và cách ứng xử của các Control. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng Control-Style và Control-Templates. Điều đó có nghĩa là bạn có một Button nhưng nó không chỉ đơn điệu là một hình chữ nhật mà có thể là một hình ảnh náo đó mà bạn muốn. Ở nội dung này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một Control-Templates cho TextBox.

Tiếp tục đọc

SourceCode – DataBinding và ValueConverter

code sourcecode example
Trang hướng dẫn chi tiết: here Liên kết download mã nguồn: here
WPF – DataBinding và chuyển đổi kiểu dữ liệu IValueConverter

WPF – DataBinding và chuyển đổi kiểu dữ liệu IValueConverter

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thức để chuyển đổi một kiểu dữ liệu bất kỳ từ sourceValue thành kiểu dữ liệu mà Control hiện tại có thể hiểu. Tình huống chúng ta có thể gặp là làm sao chuyển một kiểu Boolean thành kiểu Visibility để hiện hoặc ẩn Control.

Tiếp tục đọc