C# – Xây Dựng Ứng Dụng Đơn Giản Với Hook

Trong Windows, các ứng sử của người dùng và các ứng dụng liên lạc với hệ điều hành(HĐH)  thông qua các thông điệp, và “kỹ thuật” Hook chính là chặn bắc các thông điệp ấy phục vụ mục đích cho từng ứng dụng. TRong bài viếc này tôi sẽ làm một ví dụ cụ thể về việc lắng nghe sự kiện nhấn phím(keyboard).

Tiếp tục đọc