WPF – Làm Sao Để Show Menu Mặc Định Của Hệ Thống Windows Tại Vị Trí Khác

SystemMenuPhysicalCoordinates

Tiêu đề có vẻ khó hình dung – thật sự tôi cũng không biết diễn đạt thế nào; hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một cách để giải quyết vấn đề mà tôi gặp phải và tôi nghĩ cũng nhiều người có cùng thắc mắc như tôi. Vấn đề nảy sinh nhiều khi bạn làm một ứng dụng WPF, bạn muốn làm một Window cho riêng mình, không có phần Border hay Style mặc định của Windows, bạn chọn cách ẩn hết những thứ mặc định đi sau đó thiết kế lại; và một số thứ bạn ẩn nó đi rồi không thể tìm thấy được khi cần thiết. Một trong những thứ mất đi nhưng cần thiết đó là một số SystemMenu, nó chính là phần menu ở góc trái trên, xuất hiện khi bạn nhấn vào logo/icon của window; Vậy làm thế nào hiện nó lại mà vẫn giữ được việc ẩn những thứ không cần thiết.

SystemMenuPhysical tuanphamdg

Tiếp tục đọc

WPF – Tìm Hiểu Về Attached Behaviors Trong WPF

Trong bài viết trước tôi có giới thiệu về Extension Methods trong nguôn ngữ lập trình C#; hôm nay tôi sẽ nói về một vấn đề có ý nghĩa tương tự nhưng lại chuyên biệt cho ứng dụng WPF. Ngoài ra các bạn cũng có thể thấy rằng trong WPF chúng ta có thể Attach khá nhiều thứ ví dụ như Property, đó là điểm mạnh của WPF mà Winform muốn làm được cũng khó.

http://www.codeproject.com/Articles/422537/Patterns-in-Attached-Behaviours

tuanpham wpf

Tiếp tục đọc