WPF – Chia Sẽ Mã Nguồn Ứng Dụng Chat

Hôm nay, mình xin chia sẽ với các bạn mã nguồn tương đối cơ bản của một ứng dụng chat. Ứng dụng được thiết kế dựa trên trên ngôn ngữ Material Design của Google. Phần MVVM farmework là Caliburn.Micro và một số libraries free khác. Ứng dụng hoàn thiện cơ bản về bộ khung giao diện, phần giao thức chat chưa được định hình. Các bạn quan tâm có thể nghiên cứu và phát triển tùy ý.

tuanphamdg wpf chat main

 

Tiếp tục đọc

WPF – Tìm Hiểu Về Attached Behaviors Trong WPF

Trong bài viết trước tôi có giới thiệu về Extension Methods trong nguôn ngữ lập trình C#; hôm nay tôi sẽ nói về một vấn đề có ý nghĩa tương tự nhưng lại chuyên biệt cho ứng dụng WPF. Ngoài ra các bạn cũng có thể thấy rằng trong WPF chúng ta có thể Attach khá nhiều thứ ví dụ như Property, đó là điểm mạnh của WPF mà Winform muốn làm được cũng khó.

http://www.codeproject.com/Articles/422537/Patterns-in-Attached-Behaviours

tuanpham wpf

Tiếp tục đọc

WPF Training – Drag and Drop Trong WPF Part I

Đối với lập trình hiện đại hiện nay, việc hỗ trợ người dùng tối đa cũng như trừu tượng hóa các công việc đến mức gần gủi và dễ hiểu nhất cho người dùng đang là tiêu chí hàng đầu của các nhà phát triển phần mềm, chúng ta có thể thấy lợi ích từ việc mà các ứng dụng hộ trợ Drag-and-Drop, công việc trở nên đơn giản hơn và chân thật hơn, thao tác kéo thả nói lên nhiều ý nghĩa hơn việc nhấn các Button. Và hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cở bản cho việc Implement Drag-and-Drop trong WPF.

Drag drop tuanpham 2

Tiếp tục đọc

WPF – DataBinding và cở chế tự động update dữ liệu

WPF – DataBinding và cở chế tự động update dữ liệu

Ở bài trước chúng ta đã hiểu cơ bản về DataBinding – cơ chế liên kết dữ liệu giữa các thành phần Data và UI; chúng ta sẽ tiếp tục nói về DataBinding ở bài này với một đăc tính khác. Nói về WPF chúng ta sẽ phải sử dụng mô hình MVVM nếu muốn khai thác tối đa hiệu quả của công nghệ này mang lại nhưng chúng ta sẽ hiểu về MVVM ở một bài khác, sở dĩ tôi nói về điều này vì trong bài viết này chúng ta sẽ có một vài thuật ngữ liên quan(ViewModel).

Tiếp tục đọc